อย่าลืม! รักษาฐานลูกค้าเก่าด้วยการแจกของพรีเมี่ยม

จากผลงานวิจัยของ Harvard Business School ระบุว่า “increasing customer retention rates by 5% increases profits by 25% to 95%” หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “เมื่อเพิ่มการรักษาฐานลูกค้าเก่า 5% นั่นหมายถึงการเพิ่มผลกำไร 25-95%” และสิ่งเบื้องต้นง่ายๆในการที่จะรักษาฐานลูกค้าเก่า ก็คือ การที่ให้ลูกค้าจดจำเราได้ด้วยการแจกของพรีเมี่ยมที่หลายๆบริษัททำกันมาอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งถึงแม้จะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นการย้ำเตือนลูกค้าให้ไม่ลืมเรานั่นเอง และแน่นอนว่าสินค้า/บริการของท่าน ก็จะต้องเป็นที่ถูกใจ หรือตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่ก่อนแล้วด้วย

ของแจกลูกค้า

หากลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจ เพราะทุกครั้งหรือแต่ละเทศกาลเราก็ไม่เคยที่จะลืมนึกถึงลูกค้าเลย เมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าต้องการสินค้า/บริการที่เรามี ก็ย่อมทำให้เรามีโอกาสในการเข้าไปนำเสนอสินค้า/บริการได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

ดังนั้น การมอบของพรีเมี่ยมแจกลูกค้าโดยเฉพาะของพรีเมี่ยมที่มีความหมายดีๆ จึงถือเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมในการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้อยู่กับเราตลอดไป เมื่อท่านเจอลูกค้าที่ดีๆ จงอย่าปล่อยปละละเลยให้ลูกค้าดีๆหลุดมือไป เพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาฐานลูกค้าดีๆ ถือเป็นมูลค่าไม่มากมายอะไร เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการค้นหาลูกค้าใหม่ๆนั่นเอง

Previous Article
Next Article